ACB: Em ruột Ủy viên HĐQT Đặng Thu Thủy chỉ bán được 10,000 CP

Gốc
Do chưa đạt được mức giá kỳ vọng, kết thúc ngày 20/10, bà Đặng Thị Thu Vân, em ruột của bà Đặng Thu Thủy - Ủy viên HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB) chỉ bán được 10,000 cp trong tổng số 56,700 cp đăng ký bán. Sau giao dịch, bà Vân còn nắm 315,128 cp ACB (tỷ lệ 0.04%).

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Thị Thu Vân
- Mã chứng khoán: ACB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 325,128 CP (tỷ lệ 0.04%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Thu Thủy
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 10,978,656 CP (tỷ lệ 1.21%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 56,700 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 10,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 315,128 CP (tỷ lệ 0.04%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do giá chưa đạt kỳ vọng.
- Ngày bắt đầu giao dịch: 21/09/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/10/2015.

Thiên Minh

Tin nóng

Tin mới