ACB tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010

Gốc
Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) vừa công bố nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010. Cụ thể, Hội đồng Quản trị ACB sẽ thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền với tổng mức chi trả trên 656,3 tỉ đồng. Mức này tương ứng với tỉ lệ 7%/mệnh giá (tức là 700 đồng/cổ phiếu). Tuy nhiên, thời gian chốt quyền vẫn chưa được công bố

Tin nóng

Tin mới