(ATPvietnam.com) -Ngày 6/4/2011, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu (mã chứng khoán: ACB) đã thông qua việc trả cổ tức đợt 2/2010.

Theo đó, ACB sẽ trả cổ tức đợt 2 năm 2010 với tỷ lệ 7%, tương đương 1 cổ phần được nhận 700 đồng. Tổng số tiền mà ACB dùng thanh toán cổ tức đợt này là 656,387 tỷ đồng. Trước đó, ACB đã trả cổ tức đợt 1 năm 2010 với tỷ lệ 17%. Thanh Loan