ACB triển khai sản phẩm mới

Đây là sản phẩm dành cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư trung hạn thông qua tài khoản tiền gửi kỳ hạn 12 tháng...

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/tin-tuc/0/6/20080812094323967/tai-chinh/acb-trien-khai-san-pham-moi.htm