(ĐTCK) Khi CTCK bị ngắt kết nối trực tuyến, nếu NĐT tại ACBS bị ảnh hưởng quyền lợi thì việc ứng xử với NĐT như thế nào vẫn là câu hỏi ngỏ.

>> Từ 2/8, ACBS nhập lệnh bằng tay tại sàn HOSE

Tuần qua, một số khách hàng Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) đã gọi điện đến ĐTCK than phiền về việc giao dịch của họ bị ảnh hưởng do phần mềm giao dịch trực tuyến của Công ty bị trục trặc, bị hủy lệnh và sau đó là bị ngưng kết nối giao dịch trực tuyến trong 1 tuần từ 2 - 8/8 với Sở GDCK TP. HCM.

ĐTCK đã liên hệ với ACBS và được biết, sự cố dẫn đến hủy lệnh tại HOSE là do việc điều chỉnh những thay đổi phần mềm để đáp ứng yêu cầu mới về đặt lệnh và hủy lệnh tại HNX, áp dụng từ ngày 29/7. ACBS cùng với nhà cung cấp phần mềm đã tìm ra lỗi và khắc phục ngay lỗi này. Tuy nhiên, theo Quy chế thành viên của HOSE, khi CTCK mắc lỗi phải hủy 4 lệnh trở lên, Sở sẽ áp dụng hình phạt ngắt kết nối giao dịch trực tuyến trong 1 tuần.

Phần mềm giao dịch trực tuyến của ACBS bị ngắt kết nối với HOSE trong 1 tuần (từ 2-8/8/2013)

Khi áp dụng hình thức phạt này, khách hàng của CTCK chắn chắn sẽ bị ảnh hưởng quyền lợi. Chuyển từ giao dịch trực tuyến sang giao dịch nhận lệnh tại sàn, đương nhiên việc đặt lệnh sẽ mất thời gian hơn và lệnh nhập sẽ chậm hơn. Thời điểm này, do thanh khoản của thị trường thấp nên NĐT mở tài khoản tại ACBS sẽ ít bị thiệt thòi hơn so với những thời điểm thị trường sôi động, việc đua lệnh mua bán nhanh hay chậm sẽ ảnh hưởng đến giá mua bán, thậm chí là ảnh hưởng đến cơ hội cắt lỗ hay chốt lời của NĐT.

Việc áp dụng hình phạt ngắt kết nối giao dịch trực tuyến của HOSE với những CTCK mắc lỗi hủy lệnh nhằm đảm bảo các CTCK không thể tùy tiện trong việc hủy lệnh, ảnh hưởng đến cung - cầu và giá chứng khoán. Nhưng trong trường hợp lý do dẫn đến trục trặc về việc phải hủy lệnh là bất khả kháng, một số ý kiến đặt vấn đề, hình phạt ngắt kết nối trong vòng 1 tuần là khá nặng, bởi đối tượng ảnh hưởng còn có NĐT. Nếu được lựa chọn, hẳn các CTCK muốn được áp dụng phạt tiền hơn. Tuy nhiên, ngoài lý do HOSE không có chức năng phạt tiền thì việc phạt bao nhiêu tiền (nếu có thể áp dụng) rất phức tạp, vì phụ thuộc vào việc kết quả thanh kiểm tra lý do hủy lệnh của CTCK thực sự là do bất khả kháng hay do yếu tố con người như thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng quy trình hay cố tình… Việc này đòi hỏi có cả quy trình giải trình và kiểm tra tiếp theo chặt chẽ. Hiện nay, khi CTCK bị ngắt kết nối trực tuyến, nếu NĐT tại ACBS bị ảnh hưởng quyền lợi thì việc ứng xử với NĐT như thế nào vẫn là câu hỏi ngỏ.