(ĐTCK-online) Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cho biết, tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Công ty đạt 2.452 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 303 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế (sau khi trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán) là 174 tỷ đồng.

ACBS cũng là một trong những công ty lọt vào "top" 15 CTCK tiêu biểu năm 2008 - 2009 trên sàn HNX vừa được trao giải tại Hà Nội. Ngày 19/10 tới, ACBS sẽ khai trương Chi nhánh Nguyễn Công Trứ tại số 74 - 76 Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP. HCM.