Acer khai trương trung tâm chăm sóc khách hàng thứ 4

Gốc
Công ty Acer Việt Nam đã khai trương Trung tâm Bảo hành và Chăm sóc Khách hàng tại 251 Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là trung tâm thứ 4 của Công ty.

Tin nóng

Tin mới