(NDHMoney) Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang (mã ACL-HOSE) vừa giải trình lý do Nhà máy thức ăn chưa tiếp tục đầu tư năm 2010.

ACL cho biết, dự án nhà máy thức ăn thủy sản của Công ty TNHH một thành viên chế biến thức ăn thủy sản Cửu Long An Giang tính đến ngày 31/12/2010 vẫn chưa tiếp tục đầu tư do ảnh hưởng của dư âm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nên thiếu vốn đầu tư và lãi ngân suất ngân hàng tăng cao nên ảnh hưởng không nhỏ cho việc vay vốn đầu tư nhà máy. Hiện, hộ nuôi cá giảm diện tích ao nuôi và có nhiều nhà máy thức ăn thủy sản ra đời làm nguồn thức ăn thủy sản trở nên thừa, giá nguyên liệu chế biến thức ăn tăng cao nếu đầu tư nhà máy vào thời gian này sẽ thua lỗ. Dự kiến sẽ tái đầu tư và giữ năm 2011.