(Vietstock) - CTCP Xuất nhập khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang (HOSE: ACL) vừa có giải trình lý do chưa tiếp tục đầu tư Nhà máy thức ăn trong năm 2010.

Theo ACL, do ảnh hưởng dư âm của cuộc khủng hoảng tài chính toán cầu nên thiếu vốn đầu tư và lãi suất ngân hàng tăng cao gây ảnh hưởng không nhỏ cho việc vay vốn đầu tư nhà máy. Ngoài ra, hiện nay hộ nuôi cá giảm diện tích ao nuôi và có nhiều nhà máy thức ăn thủy sản ra đời làm nguồn thức ăn thủy sản trở nên thừa, giá nguyên liệu chế biến thức ăn tăng cao nếu đầu tư nhà máy vào thời gian này sẽ thua lỗ. ACL cho biết sẽ tái đầu tư nhà máy này vào khoảng giữa năm 2011.