Adata đạt giải thưởng thiết kế của iF và red dot

Gốc
Bút nhớ USB N702 và S701 của Adata vừa đoạt được 2 giải thưởng thiết kế của Đức gồm iF và giải thưởng thiết kế red dot.

Tin nóng

Tin mới