Ngày 9/10, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết họ sẽ tài trợ 27 triệu USD cho dự án cải tạo mạng lưới giao thông Bắc Tiểu vùng sông Mê Công (GMS) của Lào nhằm thúc đẩy sự phát triển thương mại và kinh tế tại đây.