Chiều qua (20.10), ADB và NHNN chính thức ký hai hiệp định vay vốn với tổng trị giá 600 triệu USD nhằm khắc phục các tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế toàn cầu và hỗ trợ các cải cách chính sách hướng đến thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo.

(LĐ) - Trong đó khoản vay 500 triệu USD trong 5 năm sẽ được sử dụng nhằm tài trợ các chương trình chi tiêu công quan trọng trong năm 2009 và 2010. ADB nhận định, khoản vay này sẽ hỗ trợ kịp thời các nỗ lực của VN trong việc thúc đẩy kinh tế trong nước và đảm bảo ổn định xã hội trong giai đoạn khó khăn. Cẩm Văn