ADB thông báo Đà Nẵng là một trong bốn địa phương được ADB chọn xây dựng đại học quốc tế tại Việt Nam, với vốn đầu tư 120 triệu USD.