ADB: kinh tế Campuchia suy giảm mạnh năm 2008

Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) dự báo mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội của Campuchia trong năm 2008 chỉ còn 7,5% so với mức 9,6% năm 2007.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/243650/Default.aspx