(VEN) - Ngày 19/10/2009, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký kết một hiệp định viện trợ không hoàn lại trị giá 1,5 triệu USD do Chính phủ Nhật Bản tài trợ nhằm giúp Việt Nam đưa các chương trình tài chính vi mô thiếu quản lý vào khuôn khổ chính thức, thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ và tăng cường hỗ trợ tài chính cho người nghèo.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ông Trần Minh Tuấn đại diện cho Chính phủ Việt Nam, ông Tomohiro Fujiyama Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản, ông Ayumi Konishi Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam đại diện cho ADB, và các quan chức cấp cao khác của Chính phủ đã chứng kiến buổi lễ ký kết này. Việc ký hiệp định viện trợ không hoàn lại là một mốc quan trọng trong lĩnh vực tài chính vi mô. “Khoản hỗ trợ kỹ thuật này là một bước tiến trong việc thực hiện khung pháp lý mới về tài chính vi mô, cho phép các nhà cung cấp không chính thức bước vào khu vực có sự quản lý nhằm làm cho ngành dịch vụ này đa dạng hơn, có khả năng tồn tại hơn và bền vững hơn” ông Konishi đã nhấn mạnh tại lễ ký kết. Khoản hỗ trợ trên sẽ được thực hiện trong hai năm với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thực thi. Chính phủ sẽ cung cấp nguồn vốn đối ứng tương đương khoảng 150.000 USD, các tổ chức tài chính vi mô tham gia chương trình sẽ cung cấp nguồn tài chính tương ứng trị giá 800.000 USD, góp phần tăng tổng nguồn tài chính của chương trình lên 2,45 triệu USD./. Minh Đức