Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

ADB: Nỗ lực cắt giảm tỷ lệ đói nghèo có thể bị đảo ngược

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet – Chủ tịch Ngân hàng ADB, ông Kurada nhận định: Đó là vấn đề quan trọng để cung cấp tài chính cho dự án nông nghiệp ở Châu Á. Hiệu quả nhằm cắt giảm hàng triệu người, thoát khỏi cảnh đói nghèo có thể bị đảo ngược.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=57897