(InfoTV) - Khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu ảnh hưởng tới mọi nền kinh tế trên thế giới. Không một nền kinh tế nào tránh khỏi sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này. Điều này mô tả một cách rõ ràng rằng mọi nền kinh tế, phát triển hay đang phát triển, lớn hay nhỏ, đều có tiềm năng trước nguy cơ khủng hoảng tài chính.

Trong khi hiện nay xu hướng toàn cầu hóa và hòa nhập khu vực mạnh hơn đã mang lại được nhiều lợi ích, xu hướng này cũng đặt ra cho các nước nhiều nguy cơ tiềm tàng. Môi trường mới này đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách phải cảnh giác và tiếp tục cập nhật hàng loạt nguy cơ mới. Một hệ thống cảnh báo sớm có thể được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để giám sát và đánh giá nguy cơ rủi ro tiềm tàng của một quốc gia. Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) đã tổ chức một lớp tập huấn nhằm trang bị cho các cán bộ Chính phủ Việt Nam những kỹ năng cần thiết để hiểu về nguy cơ về tài chính và những hệ thống báo động sớm nhằm đảm bảo ổn định tài chính quốc gia. Những người tham gia trong lớp tập huấn kéo dài 5 ngày này bao gồm các cán bộ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính và Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Chương trình này cũng bao gồm một cuộc hội thảo về những tác động của mất cân bằng kinh tế vĩ mô tới nền kinh tế Việt Nam. ADB đã thực hiện những lớp tập huấn tương tự ở các nước khác, đây là một phần của việc hỗ trợ kiểm soát tài chính và kinh tế khu vực. Ông Ayumi Konishi, Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam cho biết: “Lớp tập huấn này này sẽ cải thiện kiến thức của các cán bộ Chính phủ, cung cấp cho họ những kỹ năng và công cụ cần thiết để giám sát và đánh giá những nguy cơ tài chính của nền kinh tế. Những nỗ lực phối hợp và tích lũy kiến thức và kỹ năng sẽ giúp đảm bảo ổn định tài chính và kinh tế Việt Nam.” InfoTV Nguyễn Tuân