Công ty Cổ phần Xây dựng và Trang trí Kiến trúc ADC (ADC J.S.C) thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009 với nội dung như sau:. Xem theo ngày :