Với khả năng sáng tạo, cư dân mạng đang tận dụng một cảnh trong Downfall để chế biến thành vô số video clip khác nhau.