HĐQT CTCP Gò Đàng (HOSE: AGD) nhất trí hủy đăng ký công ty đại chúng sau khi cổ phiếu của công ty ngừng giao dịch từ 27/08 và hủy niêm yết trên HOSE từ 28/08.

* AGD hủy niêm yết từ ngày 28/08

Minh Hằng

infonet