Age of Empires: Mythologies một lần nữa cho thấy sức sáng tạo “ghê gớm” của các nhà phát triển game, bất chấp cấu hình phần cứng eo hẹp của máy NDS.