CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (HOSE: AGF) chào bán 12,859,288 cp với giá dự kiến 12,000 đồng/cp theo tỷ lệ 1:1.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán khoảng 154 tỷ đồng được dùng để đầu tư vùng nuôi tại An Giang (72 tỷ đồng), Cần Thơ (59 tỷ đồng), và Đồng Tháp (23 tỷ đồng).

Theo AGF, do đợt chào bán lần này không được bảo lãnh phát hành nên có thể xảy ra khả năng cổ phiếu không được chào bán hết, điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tài trợ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh như dự kiến.

Trong trường hợp cổ phiếu chào bán không được mua hết và số tiền thu được không đủ để tài trợ cho mục đích chào bán mà cụ thể là bổ sung vốn lưu động dự kiến thì công ty sẽ sử dụng nguồn vốn vay từ ngân hàng để bổ sung.

Thanh Nụ

infonet