AGF: Lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt 22,97 tỷ đồng

Gốc
(NDHMoney) 6 tháng đầu năm, CTCP Xuất nhập khẩu Thủy Sản An Giang (mã AGF - HOSE) đạt doanh thu 1.507,14 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 22,97 tỷ đồng.

Quý 2/2013, doanh thu của AGF đạt 861,856 tỷ đồng, tăng 9,88% so với cùng kỳ.

Trong quý này, hoạt động xuất khẩu cá vẫn là yếu tố chính đóng góp vào doanh thu của AGF với 643,336 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu từ xuất khẩu cá đạt 1.040,53 tỷ đồng.

So với cùng kỳ, lợi nhuận gộp về bán hàng tăng 20% so với cùng kỳ, đạt 107,76 tỷ đồng. Đây là yếu tố chính đã tác động đến kết quả lợi nhuận của AGF trong quý. Lợi nhuận sau thuế quý 2/2013 đạt 6,305 tỷ đồng, tăng 25,52% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của AGF đạt 1.507,138 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 22,97 tỷ đồng, hoàn thành 25% kế hoạch cả năm (90 tỷ đồng). Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.796 đồng/CP.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu AGF dao động trong biên độ 23.600 – 39.900 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 18.941 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 594,3 triệu đồng/phiên.

Tin nóng

Tin mới