Dự kiến số tiền thu về là 154 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu phát hành là 12,86 triệu đơn vị.

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang AGF .

AGF sẽ phát hành 12,86 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 1:1, giá phát hành là 12.000 đồng/cổ phiếu và dự kiến số tiền thu về là 154 tỷ đồng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng lần lượt là 13/8 và 15/8.

Nguồn Dân Việt/VSD