AGF: Phó TGĐ được nghỉ việc theo nguyện vọng

Gốc
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF) công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho ông Nguyễn Đình Huấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty nghỉ việc theo nguyện vọng.

- Ngày 22/2/2010, ông Nguyễn Đình Huấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang đã có đơn xin nghỉ việc. - Lý do xin nghỉ việc: Bận việc gia đình - Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Agifish đã xem xét và chấp thuận cho ông Nguyễn Đình Huấn nghỉ việc theo nguyện vọng kể từ ngày 1/3/2010.

Tin nóng

Tin mới