AGM lãi ròng 5.501 tỷ đồng trong 6 tháng

Gốc
So với khoản lỗ 3.774 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, khoản lợi nhuận sau thuế của Công ty CP XNK An Giang (AGM) trong quý II/2017 đã tăng mạnh, đạt 2.292 tỷ đồng.

AGM lãi ròng 5.501 tỷ đồng trong 6 tháng - Ảnh 1

Công ty CP XNK An Giang vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2017. Theo đó, doanh thu thuần quý II/2017 đạt 606 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán có mức tăng thấp hơn (chỉ tăng 44%), chi phí bán hàng cũng chỉ tăng gần 41% nên tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu tăng 0,4%.

Ngoài ra, chi phí tài chính và chi phí quản lý đều giảm lần lượt 34% và 6% nên lợi nhuận sau thuế của công ty tăng mạnh, đạt 2.292 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước công ty lỗ 3.774 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, AGM lãi ròng 5.501 tỷ đồng, tăng 329% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyễn Hiền

Tin nóng

Tin mới