CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (HOSE: AGM) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc quyết định bán toàn bộ 4.5 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hội với giá chuyển nhượng là 210 tỷ đồng. Thời gian thực hiện không trễ hơn 31/03/2016.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2015 của AGM, khoản đầu tư vào CTCP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hội (25% vốn) tương đương giá gốc 150 tỷ đồng. Như vậy, nếu giao dịch thành công, AGM sẽ thu về khoản lãi khoảng 60 tỷ đồng.

Được biết, AGM đã góp 150 tỷ đồng để mua 4.5 triệu cp CTCP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hội theo hợp đồng chuyển nhượng ký kết ngày 08/06/2009 (vốn điều lệ thời điểm đó là 180 tỷ đồng).

Tài liệu đính kèm:
20151124_20151124 - AGM - NQ HDQT vv ban CP Vinh Hoi.pdf