Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp năm 2013 trên địa bàn TP.HCM. Đây là hoạt động cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ và cơ chế chính sách về tiền tệ, tín dụng của Ngân hàng Nhà nước.

Đến nay, qua 28 cuộc ký kết kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, tổng số vốn hạn mức tín dụng cam kết đã trên 13.700 tỷ đồng, trong đó tổng số tiền giải ngân đạt 12.300 tỷ đồng, chiếm 90% tổng số tiền ngân hàng cam kết hỗ trợ doanh nghiệp.

Mức lãi suất ký kết năm 2013 tối đa 9%/năm đối với vốn vay ngắn hạn và tối đa 12%/năm đối với vốn vay trung - dài hạn.

Trao tặng bằng khen cho các đơn vị có nhiều đóng góp cho chương trình.

Tham gia chương trình, các chi nhánh Agribank đã tích cực tham gia tại hầu hết quận, huyện, trong đó có chi nhánh đã tham gia chương trình 2 lần. Tổng số vốn mà Agribank cung ứng thông qua chương trình là 3.104 tỷ đồng, với 120 khách hàng được hỗ trợ, chiếm 25% trong số vốn hỗ trợ cho chương trình trên toàn địa bàn.

Thông qua các đợt ký kết, Agribank đã hỗ trợ vốn với mức lãi suất cho vay VNĐ từ 7-9%/năm, lãi suất cho vay xuất nhập khẩu bằng USD 3,5%/năm.

Đánh giá về chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp của TP.HCM, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, sự thành công của chương trình có ý nghĩa rất lớn đối với cả nước về hiệu quả sử dụng vốn tín dụng vào đời sống kinh tế - xã hội. Thể hiện rõ nhất là năm 2013 cả nước để có 1% tăng trưởng GDP thì phải mất 2% tăng trưởng tín dụng; trong khi tỷ lệ này ở TP. HCM chỉ tương đương 1:1...

Để phát huy hơn nữa hiệu quả của chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đề nghị ngay từ năm nay, các ngân hàng thương mại tham gia chương trình có thể giảm lãi suất cho vay ngắn hạn xuống còn khoảng 7-8%/năm (hiện trung bình khoảng 8,8%), cho vay trung dài hạn quanh mức 10%/năm và không nên vượt quá 11%/năm.

Tại hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM đã trao tặng bằng khen cho Agribank và 8 chi nhánh vì đã có nhiều thành tích đóng góp cho thành công của chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp ở TP. HCM.

Hoàng Ngọc Cường