Ngân hàng Nhà nước vừa xác nhận Agribank đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước...