Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Agribank giảm lãi suất cho vay xuống 14,4%/năm

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Với số vốn dự trữ 60.000 tỉ đồng, trong đó khoảng 40.000 tỉ đồng để cho hộ sản xuất và doanh nghiệp nhỏ vay, Agribank bảo đảm cung ứng đủ vốn cho 10 triệu hộ nông dân và 30.000 doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=108061