Ai Cập đưa căn cứ quân sự lớn nhất ở Biển Đỏ vào hoạt động

Gốc
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Sisi đã quyết định đưa căn cứ quân sự lớn nhất từng được xây dựng trên bờ Biển Đỏ vào hoạt động giữa lúc căng thẳng ở Trung Đông.

Thanh Huyền

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/ai-cap-dua-can-cu-quan-su-lon-nhat-o-bien-do-vao-hoat-dong-1509834.tpo