Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ai đã “gắp lửa bỏ tay người”

Gốc

Bài viết của một Việt kiều Mỹ phản hồi những suy diễn tùy tiện và quy chụp phiến diện của ông Phạm Trần, trong đó có nhận định: “Hà Nội vẫn giữ nguyên là lời của đầu môi, chót lưỡi” (!); rằng “còn nuôi lòng dạ nghi ngờ những người Việt Nam muốn về thăm quê hương”(!)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhluan.28421.qdnd