Ai đem con sáo sang sông

Gốc
Ai đem con sáo sang sông

Biết rồi con sáo sang sông Xa em xa cả hương đồng mà đi Nhìn theo dòng chảy mấy khi Bên cầu ngả bóng cây si ngậm ngùi. Trần Vạn Giã

Tin nóng

Tin mới