Khi dựng vở Bàn tay của trời (Nhà hát Sân khấu nhỏ, TP.HCM) theo phong cách dân gian, đạo diễn Ái Như bóp trán lo lắng chuyện trang phục. Thấy vậy Mỹ Uyên mới hiến kế nên nhờ nhà thiết kế Sỹ Hoàng, Ái Như gật đầu cái rụp.