(iHay) Đông đảo cư dân khắp hành tinh đã làm điều đó, lao mình xuống những vùng biển, hồ nước lạnh ngắt, răng đánh cầm cập mà miệng vẫn cười tươi.

Họ tham gia vào sự kiện mang tên Polar Bear Club, vốn tổ chức tắm biển chào năm mới suốt từ 1903 đến nay. Hầu hết những “cuộc tắm lạnh” đều gây quỹ từ thiện.

Đoan Nhật - N.H
Ảnh: Craiglist, Alamy, Caters, NMW, AFP, Daily Mail, Mirror