Ai sướng hơn ai?

Gốc
Nhìn mấy ông bạn vò đầu ưu tư buồn bã chuyện làm ăn xuống dốc, chuyện sự đời đen bạc nọ kia, rồi nhìn sang kia thấy Thông đang đứng bằng mông, chống bằng tay với một khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười đùa giỡn được, tự hỏi, đời ai sướng hơn ai?

Tin nóng

Tin mới