AIA Việt Nam: Năm 2013 phí bảo hiểm tăng 35%

Gốc
Tập đoàn AIA vừa thông báo KQKD năm 2013, với những con số tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể giá trị hợp đồng khai thác mới tăng 25%, đạt gần 1,5 tỉ USD, phí bảo hiểm mới quy năm đạt 3,34 tỉ USD.

LNST đạt 2,5 tỉ USD; tăng 16%. Cùng thời điểm này, AIA Việt Nam đã tổng kết sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2013 với kết quả tăng trưởng mạnh mẽ trên hai chỉ tiêu quan trọng là giá trị hợp đồng khai thác mới tăng 58% và phí bảo hiểm mới quy năm tăng 35%. Chia sẻ về định hướng phát triển trong năm tới, ông Stephen Clark – TGĐ AIA Việt Nam - cho biết, AIA Việt Nam tiếp tục tập trung phát triển đội ngũ đại lý chuyên nghiệp trở thành chuẩn mực ngành bảo hiểm nhân thọ.

Tin nóng

Tin mới