AIA Việt Nam: Phí bảo hiểm mới quy năm tăng 35%

Gốc
(ĐTCK) AIA Việt Nam vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh năm 2013 với các thông số ước tính trước kiểm toán cho thấy, giá trị hợp đồng khai thác mới tăng 58%; phí bảo hiểm mới quy năm tăng 35%.

Trong khi đó, kết quả kinh doanh của cả Tập đoàn AIA cũng đạt được những con số ấn tượng với giá trị hợp đồng khai thác mới (VONB) tăng ở mức kỷ lục 25%; phí bảo hiểm mới quy năm (ANP) tăng 24%; biên giá trị hợp đồng khai thác mới tăng lên 44,1%; lợi nhuận kinh doanh sau thuế (OPAT) theo Hệ thống báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS) tăng 16%.

N. Lan

Tin nóng

Tin mới