Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

AIG sẽ không giảm vốn tại châu Á

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Tại Việt Nam, AIG có công ty AIG Life (Việt Nam). Đây là công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn nước ngoài với gần 400 nhân viên và hơn 9.000 đại lý bảo hiểm làm việc khắp cả nước.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=95598