TT - Một cuốn sách mới tập hợp các giải pháp cho vấn đề thay đổi khí hậu toàn cầu của cựu phó tổng thống Mỹ Al Gore sẽ được phát hành vào 3-11. Đây là đầu sách tiếp theo của tác phẩm bán rất chạy An inconvenient truth cũng của ông trước đây, Nhà xuất bản Rodale cho biết.