Ám ảnh chiến sự ác liệt ở châu Âu năm 1940

Gốc
Phát xít Đức đã gây ra chiến sự ác liệt ở châu Âu năm 1940 khi chỉ trong hơn 100 ngày đã xâm lược và chiếm đóng 6 nước.

Tâm Anh (theo The Atlantic)

Ám ảnh chiến sự ác liệt ở châu Âu năm 1940 - Ảnh 1

Những chiếc xe tăng Pháp đi qua một thị trấn của nước này bị phát xít Đức oanh tạc nặng nề. Quân đội Pháp hướng ra tiền tuyến để tiêu diệt quân phát xít ngày 25/5/1940. Chiến sự ác liệt ở châu Âu năm 1940 đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình chiến sự Chiến tranh thế giới 2.

Ám ảnh chiến sự ác liệt ở châu Âu năm 1940 - Ảnh 2

Một nhóm lính phát xít Đức đi tuần ở một con phố không có một bóng người ở Luxembourg ngày 21/5/1940. Mỗi binh sĩ mang theo súng trường, súng ngắn, lựu đạn sẵn sàng chiến đấu nếu gặp kẻ địch.

Ám ảnh chiến sự ác liệt ở châu Âu năm 1940 - Ảnh 3

Những người tị nạn ở Bỉ đi qua khu vực bị phát xít Đức dội bom bắn phá ác liệt, khiến nhiều công trình bị phá hủy hôm 19/5/1940.

Ám ảnh chiến sự ác liệt ở châu Âu năm 1940 - Ảnh 4

Hai lính phát xít di chuyển qua một thị trấn của Pháp bị phá hủy nghiêm trọng, gần như thành bình địa năm 1940.

Ám ảnh chiến sự ác liệt ở châu Âu năm 1940 - Ảnh 5

Binh sĩ quân đồng minh lắp đặt kíp nổ để phá hủy một cây cầu nhằm giảm bước tiến của phát xít Đức ở khu vực Leuven, Bỉ ngày 1/6/1940.

Ám ảnh chiến sự ác liệt ở châu Âu năm 1940 - Ảnh 6

Xe tăng của phát xít Đức vượt qua sông Aisne ở Pháp ngày 21/6/1940 - một ngày trước khi Pháp đầu hàng.

Ám ảnh chiến sự ác liệt ở châu Âu năm 1940 - Ảnh 7

Lính dù phát xít Đức nhảy dù xuống những gờ đá phủ đầy tuyết tại Narvik, Na Uy.

Ám ảnh chiến sự ác liệt ở châu Âu năm 1940 - Ảnh 8

Nhiều tàu chiến bị phá hủy trong trận giao tranh ác liệt giữa phát xít Đức và lực lượng Na Uy ở Narvik năm 1940.

Ám ảnh chiến sự ác liệt ở châu Âu năm 1940 - Ảnh 9

Tù binh chiến tranh Anh và Pháp ngồi nghỉ gần khu vực đường ray ở Bỉ năm 1940.

Ám ảnh chiến sự ác liệt ở châu Âu năm 1940 - Ảnh 10

Quân đội phát xít Đức diễu hành ở Copenhagen, Đan Mạch nhân kỷ niệm sinh nhật trùm phát xít Hitler ngày 20/4/1940.

Ám ảnh chiến sự ác liệt ở châu Âu năm 1940 - Ảnh 11

Những chiếc xe tăng Pháp đi qua một thị trấn của nước này bị phát xít Đức oanh tạc nặng nề. Quân đội Pháp hướng ra tiền tuyến để tiêu diệt quân phát xít ngày 25/5/1940. Chiến sự ác liệt ở châu Âu năm 1940 đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình chiến sự Chiến tranh thế giới 2.

Ám ảnh chiến sự ác liệt ở châu Âu năm 1940 - Ảnh 12

Một nhóm lính phát xít Đức đi tuần ở một con phố không có một bóng người ở Luxembourg ngày 21/5/1940. Mỗi binh sĩ mang theo súng trường, súng ngắn, lựu đạn sẵn sàng chiến đấu nếu gặp kẻ địch.

Ám ảnh chiến sự ác liệt ở châu Âu năm 1940 - Ảnh 13

Những người tị nạn ở Bỉ đi qua khu vực bị phát xít Đức dội bom bắn phá ác liệt, khiến nhiều công trình bị phá hủy hôm 19/5/1940.

Ám ảnh chiến sự ác liệt ở châu Âu năm 1940 - Ảnh 14

Hai lính phát xít di chuyển qua một thị trấn của Pháp bị phá hủy nghiêm trọng, gần như thành bình địa năm 1940.

Ám ảnh chiến sự ác liệt ở châu Âu năm 1940 - Ảnh 15

Binh sĩ quân đồng minh lắp đặt kíp nổ để phá hủy một cây cầu nhằm giảm bước tiến của phát xít Đức ở khu vực Leuven, Bỉ ngày 1/6/1940.

Ám ảnh chiến sự ác liệt ở châu Âu năm 1940 - Ảnh 16

Xe tăng của phát xít Đức vượt qua sông Aisne ở Pháp ngày 21/6/1940 - một ngày trước khi Pháp đầu hàng.

Ám ảnh chiến sự ác liệt ở châu Âu năm 1940 - Ảnh 17

Lính dù phát xít Đức nhảy dù xuống những gờ đá phủ đầy tuyết tại Narvik, Na Uy.

Ám ảnh chiến sự ác liệt ở châu Âu năm 1940 - Ảnh 18

Nhiều tàu chiến bị phá hủy trong trận giao tranh ác liệt giữa phát xít Đức và lực lượng Na Uy ở Narvik năm 1940.

Ám ảnh chiến sự ác liệt ở châu Âu năm 1940 - Ảnh 19

Tù binh chiến tranh Anh và Pháp ngồi nghỉ gần khu vực đường ray ở Bỉ năm 1940.

Ám ảnh chiến sự ác liệt ở châu Âu năm 1940 - Ảnh 20

Quân đội phát xít Đức diễu hành ở Copenhagen, Đan Mạch nhân kỷ niệm sinh nhật trùm phát xít Hitler ngày 20/4/1940.

Tin nóng

Tin mới