Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ám ảnh quá khứ

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Không phải ông chồng nào cũng xem nặng quá khứ của vợ. Nhưng, những ám ảnh quá khứ qua đối với người phụ nữ trong chính ngôi nhà mình, với xã hội ngày nay vẫn tồn tại và một số ông chồng không đủ sức mạnh để vượt qua.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=65896