Âm nhạc cồng chiêng ở Đắk Lắk lên phim

Gốc
- Trong khuôn khổ dự án FSP "Phát huy giá trị bảo tàng di sản VN", một đoàn làm phim của Pháp đã đến Việt Nam (6/10/2009 - 16/10/2009) làm bộ phim âm nhạc cồng chiêng cho bảo tàng Đắk Lắk.

Đoàn đã quay những lễ hội của đồng bào các dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn như Êđê, Mơ Nông, Gia Rai và đặc biệt là dân tộc Êđê Bih chỉ riêng có ở tỉnh Đắk Lắk. Đặc biệt, đoàn rất quan tâm đến các bài chiêng được tấu trong những lễ cúng như Cúng bến nuớc, cúng sức khỏe, cúng mừng lúa trổ bông... Sau khi hoàn thành phần quay trên, phần hậu kỳ sẽ được hoàn thiện tại Bào tàng dân tộc học VN ở Hà Nội. Đoàn làm phim sang VN lần này gồm ông Pierre Bocanfuso, nhà quay phim thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học Pháp, ông Georger Pioeff, phụ trách âm thanh và bà Christine Hemmet, quản thủ Bảo tàng Quai Branly Pháp. Cùng tham gia với đoàn chuyên gia nước ngoài còn có cán bộ của Bảo tàng dân tộc học VN và Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk. Bảo tàng Đắk Lắk là một trong 5 bảo tàng lớn ở Việt nam nằm trong dự án FSP do Đại sứ quán Pháp tài trợ, bao gồm: Bảo tàng Dân tộc học (Hà Nội); Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (TP.HCM); Bảo tàng Điêu khắc Chăm (Đà Nẵng); Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (TP.HCM); và Bảo tàng Đắk Lắk. Dự án FSP "Phát huy giá trị bảo tàng di sản VN" nhằm giúp cho 5 bảo tàng của VN thực hiện tốt những dự án đổi mới quan niệm bảo tàng học và hiện đại hóa trang thiết bị bảo tàng. Ngọc Anh

Tin nóng

Tin mới