Bộ Công thương vừa công bố kết quả thanh tra hoạt động bán hàng đa cấp 2016 đối với hai công ty Amway và Thiên Ngọc Minh Uy.

Amway khang dinh minh tuan thu quy dinh - Anh 1

Trong đó, có nêu kết quả thanh tra Công ty Amway chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp tới các địa phương.

Tuy nhiên, theo đại diện Công ty Amway VN, công ty luôn nỗ lực việc tuân thủ Nghị định 42 của Chính phủ về bán hàng đa cấp, mặc dù có một số khó khăn khi thực hiện việc thông báo hoạt động tại một vài tỉnh thành.

Trong quá trình hoạt động, sau mỗi lần sửa đổi giấy phép, công ty đều đã thực hiện việc thông báo bổ sung tới 63 tỉnh thành tại VN. Cụ thể, Amway đã gửi thông báo bằng thư bảo đảm tới 63 sở công thương cho cả 7 lần thông báo sửa đổi bổ sung giấy phép bán hàng đa cấp, tổng cộng là 441 thông báo theo quy định của Nghị định 42, tuy nhiên số lượng phản hồi và ra văn bản tiếp nhận thông báo của một số địa phương là không đầy đủ.

Trong số đó có 6 sở công thương có tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động nhưng không ban hành xác nhận tiếp nhận thông báo hoạt động và một sở công thương từ chối tiếp nhận hồ sơ thông báo…

Hiện nay, Bộ Công thương đang soạn thảo nghị định mới thay thế Nghị định 42, trong đó có nhiều điểm mới nhằm khắc phục những bất cập trên thực tế, cụ thể như doanh nghiệp bán hàng đa cấp được phép thực hiện đào tạo cơ bản trực tuyến/online, hoặc sở công thương địa phương có nghĩa vụ xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp…

M.Phương