TP - Từ đầu năm 2013 đến nay, Điện lực tỉnh Cà Mau phát hiện 158 vụ ăn cắp điện, trị giá 1,2 tỷ đồng và đã xử lý được 111 vụ, truy thu 562,1 triệu đồng.

Ăn cắp điện xảy ra nhiều nhất ở huyện U Minh, trong 6 tháng đầu năm, cơ quan chức năng phát hiện 56 vụ, lấy cắp 80.000 kwh, trị giá 204 triệu đồng và đã xử lý 42 vụ, truy thu 139 triệu đồng. Ông Hồ Mộng Đợi, GĐ Điện lực U Minh nói: “Tình trạng ăn cắp điện ở U Minh xuất hiện từ lâu, đã xử lý truy thu nhiều nhưng chưa có dấu
hiệu giảm”.

Các vụ ăn cắp điện bị phát hiện tập trung tại xã Khánh Tiến với 22 vụ, Khánh Hòa 13 vụ, Khánh Hội 8 vụ. Đội trưởng Đội điện lực cụm xã đặt tại xã Khánh Lâm Lê Minh Khôi cho biết: “Người dân ăn cắp điện chủ yếu là xoay điện kế, cắt tai chì, câu móc trực tiếp lên đường điện”.

NGUYỄN TIẾN HƯNG