(CATP) Từ sáng sớm 24-9-2008 đã có rất nhiều người dân đến dự phiên tòa xét xử lưu động tại UBND xã Gia Canh, huyện Định Quán, Đồng Nai. Mọi người đến để nhìn rõ bộ mặt của kẻ mất nhân tính, người đã để lại hậu...