Chia sẻ với Phượng Linh, bạn gái đang đau khổ và lo lắng vì lỡ một lần “không làm chủ được bản thân” Thien Van : Tôi từng là người "trong cuộc" một câu chuyện tương tự, tôi muốn chia sẻ với bạn chút kinh nghiệm của mình.