Ấn định thời gian, giải quyết dứt điểm

Gốc
(HNM) - Chiều 25-3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình đã dẫn đầu Đoàn giám sát của tổ đại biểu HĐND TP tại huyện Thanh Trì (Đơn vị bầu cử số 23) đi kiểm tra thực tế tại 5 đơn vị: Ban Quản lý dự án Thăng Long, Công ty cổ phần Cơ khí Z179; Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 810; Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển và Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7 (COMA 7).

Đây là những đơn vị có liên quan tới các vấn đề mà cử tri kiến nghị nhiều lần (ô nhiễm môi trường, thu hồi đất, cơ sở hạ tầng giao thông…) nhưng chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm. Sau khi kiểm tra thực tế và nghe các đơn vị liên quan báo cáo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Phí Thái Bình đã giao trách nhiệm cho từng đơn vị, ấn định rõ thời gian phải hoàn thành và yêu cầu phải giải quyết dứt điểm. Cụ thể: Ban Quản lý dự án Thăng Long phải bàn giao hồ sơ và việc quản lý sử dụng đất tại các khu tái định cư X1, X2, X3 cho huyện Thanh Trì để đầu tư sửa chữa cơ sở hạ tầng, phục vụ nhân dân. Sở Xây dựng Hà Nội chịu trách nhiệm chủ trì việc bàn giao theo quy định. Về vấn đề ô nhiễm môi trường, Sở Tài nguyên - Môi trường phải có văn bản yêu cầu các Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 810; Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển; Nhà máy Pin Hà Nội… báo cáo tiến độ di dời để bảo đảm đời sống của nhân dân trong khu vực. Trước thực trạng 11/16 trụ sở UBND xã, thị trấn quá cũ nát, không đủ điều kiện làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đề nghị UBND huyện Thanh Trì báo cáo cụ thể để TP xem xét, từng bước tháo gỡ khó khăn cho huyện…

Tin nóng

Tin mới