Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ấn Độ báo động về dịch cúm gia cầm

Báo VTC News
Gốc

Ngày 18/12, Ấn Độ đã được đặt trong tình trạng báo động sau khi có tin tức về những ca nhiễm cúm gia cầm tại Pakixtan và Mianma.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/228268/Default.aspx