Ấn Độ, Pakixtan thỏa thuận sớm nối lại đối thoại

Ngoại trưởng Pakixtan, ông Shah Mehmood Qureshi cho biết nước này và Ấn Độ sẽ sớm tiến hành đối thoại tổng thể vòng 5.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/243656/Default.aspx